Gès Advies

Gès Advies


Raar maar waar, bijna iedereen heeft schulden. Of het nu een hypotheek is of een nog lopende studieschuld. Het wordt echter pas problematisch als er geen overzicht meer is op de financiële situatie. Helaas gebeurt dit maar al te vaak. Wellicht is dat bij u ook het geval. Mogelijk kunnen wij u helpen een oplossing te bieden.

Schuldhulpverlening

In schuldhulpverlening zijn twee trajecten mogelijk.

Het eerste is het minnelijke traject. Dat wil zeggen dat Gès Advies in overleg gaat met de schuldeisers om tot een overeenkomst te komen. Om de gehele schuld, ofwel een gedeelte van de schuld af te betalen. Dit traject duurt in principe niet langer dan 36 maanden. Na ongeveer 3 maanden zal blijken of de schulden in het minnelijke traject opgelost kunnen worden.

Mocht het minnelijke traject niet slagen blijft er een laatste oplossing over. Dat is het wettelijke traject, de WSNP.
De aanvraag voor de WSNP gaat naar de rechtbank, deze wijst een bewindvoerder toe die het verdere verloop van het traject zal regelen. Ook dit traject duurt in principe niet langer dan 36 maanden.

Bewindvoering

Mocht u, of iemand in uw omgeving, niet in staat zijn om de financiën zelf te regelen, dan kunt u bewindvoering aanvragen. Dit gaat via de kantonrechter. De bewindvoerder krijgt dan zeggenschap over alle financiële zaken van de de desbetreffende persoon. De bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Uiteraard krijgt ook de klant overzichten.

Budget beheer

Het kan ook zo zijn dat u het moeilijk vindt om uw financiën zelf te regelen. Hiervoor biedt Gès Advies budgetbeheer. Dit geschiedt zonder tussenkomst van de rechtbank. Budgetbeheer houdt in dat u uw financiën (gedeeltelijk) door Gès Advies laat regelen. Deze samenwerking kan te allen tijde, in overleg worden beëindigd.

Het beheersysteem dat Gès Advies gebruikt is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Er wordt jaarlijks een accountantsverklaring afgegeven.

De medewerkers van Gès Advies hebben allen een branchegerichte opleiding gevolgd. Zodra de NEN8048 certificering voor schuldhulpverlening mogelijk wordt zal Gès Advies gecertificeerd worden volgens deze wettelijke norm.

Created by POLLEX'