Gès Advies

Gès Advies


Wat is beschermingsbewind?

Het kan voorkomen dat iemand niet in staat is zijn financiële zaken goed te beheren. Dit kan vanwege een lichamelijke of geestelijke gesteldheid. Hierdoor kunnen schulden ontstaan met allerlei nare gevolgen zoals afsluiting energie, huisuitzetting, royement van verzekeringen e.d. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd. Of ingeval iemand niet in staat is zijn financiën goed te beheren.

Welke goederen vallen onder beschermingsbewind?

Dit kunnen alle financiële zaken zijn, maar ook specifiek vermelde welke door de bewindvoerder worden behartigd, dus de betrokkene mag zelf niet niet beslissen of deze verkocht worden.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

 • Betrokkene zelf
 • Echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
 • Familie
 • Voogd, curator of mentor

Wat mag u van de bewindvoerder verwachten?

 • Beheren van uw inkomen en vermogen
 • Aanvragen van toeslagen en aanvullend inkomen indien noodzakelijk.
 • Betalen van uw vaste lasten en overige rekeningen
 • Verzorgen van uw verzekeringen
 • Declaraties indienen bij zorgverzekeraar
 • Leefgeld ter beschikking stellen
 • Aangifte belasting indienen
 • Schulden regelen

Wat kost het

De kosten voor beschermingsbewind worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld. Indien men niet voldoende draagkrachtig is wordt hiervoor bijzondere bijstand voor aangevraagd bij uw gemeente.

Created by POLLEX'