Gès Advies

Gès Advies


Schulden, het kan iedereen overkomen, door wat voor oorzaak ook.
Uw gemeente kan u vaak niet direct helpen of u komt daar niet in aanmerking voor hulpverlening.
Gès Advies regelt uw schulden en maakt afspraken met schuldeisers.
Wij helpen zowel particulieren als ondernemers snel en accuraat volgens de richtlijnen van de wettelijke certificering.

Hoe gaan wij te werk

  • Wij analyseren uw financiële situatie
  • U krijgt een passend advies over mogelijke oplossingen voor uw schuldensituatie.
  • Samen met u wordt bekeken wat de meest gerichte werkwijze zal zijn, welke zo nodig tussentijds aangepast kan worden.
  • Onze hulpverlening is er op gericht een blijvend resultaat te bereiken.

Welke mogelijkheden zijn er

Het minnelijke traject, dit betekent dat wij onderling met de schuldeisers tot overeenstemming zijn gekomen de schulden op te lossen. Dit kan eventueel met een compromis met een percentage van de schulden. De aflossing geschiedt via ons bureau. Indien gewenst kunnen wij in deze periode ook uw vaste lasten betalen. U heeft volledig inzicht in de betalingen, aflossingen en gereserveerde gelden welke op een rekening worden beheerd welke op uw naam staat. In principe duurt dit traject maximaal 36 maanden.

Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen met de schuldeisers bereiden wij u voor op het wettelijke traject (WSNP) De rechter zal beoordelen of u toegelaten wordt en wanneer dit een feit is zal de bewindvoerder het verder afhandelen met de schuldeisers. Ook dit traject duurt 36 maanden, echter de bewindvoerder kan hiervan afwijken tot max. 60 maanden.

Created by POLLEX'